Skocz do zawartości
II Zlot - informacja
 • Przypominamy o wysyłaniu zdjęć aut do pakietu zlotowego na zarzad@opelomegateam.pl Więcej informacji w temacie II-go Zlotu 14-16 czerwca 2024
 • II Zlot Niko

  Rozpoczęcie Sezonu 2024 Ślesin

  Fotorelacja

  II Zlot Opel Omega Team Zapraszamy

  Więcej szczegółów
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

  Regulamin zlotu


  Rekomendowane odpowiedzi

  • Administrator

  1. Zlot jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez Opel Omega Team

  2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich którzy będą uczestniczyć w zlocie. Udział w dowolnej części zlotu oznacza akceptację regulaminu.

  3. Niedostosowanie się do regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.

  4. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie ośrodka.

  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych.

  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

  7. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.

  8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu, właściciela ośrodka lub Policję.

  9. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji bez dodatkowych opłat.

  10. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu. Osobą koordynującą z ramienia Klubu jest zarząd Opel Omega Team

  11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu, zadbania o swój domek wraz z terenem przylegającym do domku

  12. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych

  13. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.

  14. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuję się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, "palenia gumy" , dryftów , itp.

  15. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu lub mienia ośrodka.

  16. Na terenie ośrodka i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

  17. Karty zlotowe upoważnia do brania udziału w głosowaniach konkursów zlotowych.

  18. Wszystkie osoby są zobowiązane do noszenia id w widocznym miejscu przez cały czas pobytu na zlocie.

  19. Organizator zlotu, dbając o bezpieczeństwo pojazdów w trakcie trwania imprezy, informuje iż przyłapana osoba za nocne i nie tylko nocne, dowcipy po których:

  - pojazdy nie będą mogły bezpiecznie się poruszać po drogach publicznych;

  - zostanie uszkodzona karoseria pojazdu po których będzie trzeba wykonywać specjalne zabiegi kosmetyczne;

  - ubrudzony zostanie samochód żywnością lub innymi substancjami (szampony, pasty, kremy itp.)

  będzie musiała usunąć skutki swojego nie odpowiedzialnego zachowania na miejscu zlotu, a w szczególnych przypadkach zwrócić koszty zabiegów w celu przywrócenia stanu pojazdu z przed dokonania czynu. W przypadku braku chęci usunięcia skutków niesmacznego żartu osoba ta, otrzyma zakaz przyjazdów na następne zloty Opel Omega Team lub może zostać usunięta z klubu / forum.

  Decyzję w w/w sprawie podejmie zarząd po zasięgnięciu opinii uczestników zlotu.

  20. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez organizatora zlotu. Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji motoryzacyjnych.

  21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników pod rygorem wykluczenia z zawodów.

  22. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem punktu 3 niniejszego Regulaminu.

  23. Samochody startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny , OC, gaśnicę, działające pasy bezpieczeństwa i naklejkę zlotową.

  24. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika, co, do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego Regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.

  25. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.

  26. W miejscu przeznaczonym do zawodów, uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, pod rygorem wezwania Policji.

  27. Uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem punktu 3 niniejszego Regulaminu.

  • Lubię to 1
  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Gość
  Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  ×
  ×
  • Dodaj nową pozycję...